DATUM:14.11.2015
MíSTO:KUTNÁ HORA
MíSTO KONáNí:CESKA 1
KUTNÁ HORA 14.11.2015