DATUM:27.5.2016
MíSTO:LITOMĚŘICE
MíSTO KONáNí:BARONKA
LITOMĚŘICE 27.5.2016