DATUM:21.11.2015
MíSTO:LOUNY
MíSTO KONáNí:GeTiToN
LOUNY 21.11.2015