DATUM:8.6.2019
MíSTO:TŘEBĚTICE U DAČIC
MíSTO KONáNí:MOTÁKFEST