DATUM:11.12.2015
MíSTO:OSTRAVA
MíSTO KONáNí:BARRÁK
OSTRAVA 11.12.2015