DATUM:3.11.2018
MíSTO:PARDUBICE
MíSTO KONáNí:ABC KLUB
PARDUBICE 3.11.2018