DATUM:14.7.2017
MíSTO:PARDUBICE
MíSTO KONáNí:LOĎ ARNOŠT
PARNÍK 14.7.2017