DATUM:21.10.2016
MíSTO:PLZEŇ
MíSTO KONáNí:PIVNICE HUSOVKA (23:00)
PLZEN 21.10.2016