DATUM:10.3.2017
MíSTO:PRAHA
MíSTO KONáNí:ROCKCAFÉ
Praha RCAFE 10.3.2017