DATUM:17.3.2022
MíSTO:PRAHA
MíSTO KONáNí:Vagon
Praha, Vagon 17.3.2022