DATUM:21.9.2018
MíSTO:PRAHA
MíSTO KONáNí:VAGON
PRAHA VAGON 21.9.2018