DATUM:16.3.2018
MíSTO:Míčov-Sušice
MíSTO KONáNí:místní hospoda