DATUM:19.3.2016
MíSTO:TEPLICE
MíSTO KONáNí:HVEJZDA
TEPLICE 19.3.2016