DATUM:27.1.2018
MíSTO:Třebíč
MíSTO KONáNí:Béčko
třebíč 27.1.2018