DATUM:27.11.2015
MíSTO:TŘEBÍČ
MíSTO KONáNí:BÉČKO
TŘEBÍČ 27.11.2015