DATUM:22.10.2016
MíSTO:TŘEMOŠNICE
MíSTO KONáNí:KD
TŘEMOŠNICE 22.10.2016