DATUM:7.7.2018
MíSTO:SRNÍ (LOM)
MíSTO KONáNí:X-JUMP